شرکت فناوریهای هوشمند مالی امین

برنامه واحدNOC/SOC

مرکز کنترل شبکه (Network Operations Center)

مرکز کنترل شبکه (Network Operations Center) مکانی مرکزی است که از کل زیرساخت شبکه و مخابراتی سازمان‌ پشتیبانی می‌کند.

رخدادها و مشکلات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را رد گیری، گزارش‌گیری و حل می‌کند و درنهایت این اطمینان را می‌دهد که همیشه دسترسی به مراکز داده وجود دارد.

گاهی اوقات یک واحد NOC در دل یک مرکز داده بنا می‌شود، ولی در برخی اوقات نیز NOC از مرکز داده مجزا و در ساختمان یا محل دیگری است.

مرکز NOC سعی می‌کند با مانیتور و پایش دائم شبکه و ارتباطات، تجهیزات و اتصالات و هرچه در شبکه فعال است، دسترس‌پذیری 24×7 شبکه، اینترنت و مرکز داده را تضمین کند.

شاید تصور شود که این هدف همیشه برقرار است و نیازی به NOC نیست، اما شبکه‌های کامپیوتری و زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان‌های بزرگ همیشه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که دسترس‌پذیری شبکه داخلی، شبکه خصوصی بیرون سازمان و شبکه جهانی اینترنت شان را تهدید می‌کند.

در یک NOC هم ارتباطات داخلی و هم ارتباطات خارجی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هر NOC باید به مرکز داده متصل باشد و اگر یک اتصال قابل اعتماد میان این دو به وجود نیاید، چالش بزرگ و جدی دیگری برای کسب ‌و کارها پدید آمده است.

مرکز عملیات امنیتی (SOC)

مرکز عملیات امنیتی (SOC) یک تیم امنیت اطلاعاتی دارد که مسئول نظارت و تحلیل وضعیت امنیتی سازمان است.

هدف تیم SOC شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث امنیتی سایبری با استفاده از ترکیبی از راه حل های فناوری و مجموعه ای از فرآیندهای قوی است.

مرکز عملیات امنیتی به طور معمول با تحلیلگران امنیتی و مهندسان و همچنین مدیران نظارت بر عملیات های امنیتی کار می کنند.

مراکز عملیات امنیتی فعالیت و نظارت بر فعالیت شبکه، سرور، نقطه پایانی، پایگاه داده ها، برنامه ها وب سایت ها و دیگر سیستم ها را بررسی می کنند و فعالیت های غیرعادی را می توانند پایش، تحلیل، گزارش دهند.

تعریف DevOps

اصطلاح DevOps از دو واژه Development (توسعه) و Operations (عملیات) ساخته شده است.

هدف از این نقش ایجاد ارتباط موثر بین تیم توسعه نرم افزار و تیم عملیات سرویس است.

واحد NOC/SOC شرکت فناویهای هوشمند مالی امین

با توجه به ماموریت شرکت فناویهای هوشمند مالی امین در ارائه خدمات مالی، این واحد در خردادماه ۱۳۹۸ راه اندازی شد. برخی از خدمات این شرکت به شرح زیر میباشد.